Formål

Fremme og styrke samhørigheden mellem fiskerierhvervet og servicefagene

Forøge informationsniveauet om fiskerierhvervet og fiskeriets   servicefags generelle vilkår.

Fremme og forbedre den samlede fiskerisektors synspunkter
i offentligheden

Afholde og gennemføre møder og arrangementer om erhvervs-
fiskeriets og servicefagenes forhold

Virke som igangsætter af projekter af fælles  betydning for
fiskerierhvervet og fiskerierhvervets servicefag

Endnu en fiskeriforening.dk Websteder-side