Brancher

Som medlemmer i Fiskeriets Servicefag kan optages erhvervs-
virksomheder og lignende, der virker som leverandører til eller
aftagere fra det danske fiskerierhverv. Bestyrelsen skal godkende
optagelse af nye medlemmer.

Medlemmerne kan deltage i klubbens arrangementer og deltage i
Danmarks Fiskeriforenings generalforsamling med taleret. De har
dog ikke stemmeret.

Medlemmerne modtager uden vederlag Fiskeri Tidende.

Endnu en fiskeriforening.dk Websteder-side