Om Fiskeriets Servicefag

Som medlemmer i Fiskeriets Servicefag kan optages erhvervsvirksomheder og lignende, der virker som leverandører til eller aftagere fra det danske fiskerierhverv.

Endnu en fiskeriforening.dk Websteder-side