Advokater

Advokathuset Eegholm A/S
Kontaktperson: Mogens Jepsen
Østergade 9, 1
6950 Ringkøbing
Tlf. 97 12 66 00

E-mail: mj@adv-eegholm.dk
www.adv-eegholm.dk

________________________________________

Advokatpartnerselskab Kirk Larsen & Ascanius
Kontaktperson: Morten Rosendahl
Dalgasgade 25, 8.
7400 Herning
Tlf. 70 22 66 60
Fax. 97 12 47 36

E-mail: mr@kirklarsen.dk
www.kirklarsen.dk

________________________________________

Endnu en fiskeriforening.dk Websteder-side